Artikelen door pb2016

Windvaan Peilhuisje

Plaatselijk belang heeft tijdens de jaarvergadering in maart 2016 van hun leden toestemming gekregen om de windvaan op het peilhuisje te betalen. Het is een prachtig project van Stichting Stadsherstel wat Plaatselijk Belang Hindeloopen zeker ondersteunt. Onze vereniging ziet het herbouwen van het peilhuisje zeker als meerwaarde voor Hindeloopen.

Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een […]

Nieuwe ondergrond speeltuin

Dankzij Plaatselijk Belang Hindeloopen is er een nieuwe ondergrond gemaakt bij de kabelbaan. Nu kunnen de kinderen weer gebruik maken van de kabelbaan zonder natte voeten. We hopen dat er weer veel kinderen gebruik zullen gaan maken van de speeltuin.

Fijne Feestdagen!

Plaatselijk belang zorgt ieder jaar voor verlichting op de brug bij sluisje. Wij wensen alle inwoners van Hindeloopen en iedereen die Hindeloopen een warm hart toedraagt fijne feestdagen!