Artikelen door Admin PBH

Oproep – deelname “Himmeldei”

Op zaterdag 6 april organiseert Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân de zogenaamde “Himmeldei” voor Hindeloopen. Door op deze dag mee te doen met dit initiatief stelt de Gemeente onder andere containers, vuilniszakken en handschoenen beschikbaar. PBH draagt zorg voor de andere benodigde schoonmaakmaterialen. Het doel van deze dag is […]

Reparatie bankje Stoenckherne

In de algemene ledenvergadering van PBH in 2017 werd tijdens de rondvraag aangegeven dat het op prijs zou worden gesteld als het bankje bij de Stoenckherne gerepareerd zou kunnen worden. Voordat we goed en wel op pad konden kregen we de melding dat de klus geklaard was. Geweldig! En onze dank gaat uit naar de […]

Windvaan Peilhuisje

Plaatselijk belang heeft tijdens de jaarvergadering in maart 2016 van hun leden toestemming gekregen om de windvaan op het peilhuisje te betalen. Het is een prachtig project van Stichting Stadsherstel wat Plaatselijk Belang Hindeloopen zeker ondersteunt. Onze vereniging ziet het herbouwen van het peilhuisje zeker als meerwaarde voor Hindeloopen.

Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een […]

Nieuwe ondergrond speeltuin

Dankzij Plaatselijk Belang Hindeloopen is er een nieuwe ondergrond gemaakt bij de kabelbaan. Nu kunnen de kinderen weer gebruik maken van de kabelbaan zonder natte voeten. We hopen dat er weer veel kinderen gebruik zullen gaan maken van de speeltuin.

Fijne Feestdagen!

Plaatselijk belang zorgt ieder jaar voor verlichting op de brug bij sluisje. Wij wensen alle inwoners van Hindeloopen en iedereen die Hindeloopen een warm hart toedraagt fijne feestdagen!