Overzicht aandachtspunten wijkschouw november 2018 Hindeloopen (Update)

Op 20 november 2018 is door Plaatselijk Belang en afgevaardigden van de gemeente de jaarlijkse schouw behandeld. Klik op deze link om de actiepunten weer te geven.

 

Oproep – deelname “Himmeldei”

Op zaterdag 6 april organiseert Plaatselijk Belang Hindeloopen (PBH) in samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân de zogenaamde “Himmeldei” voor Hindeloopen. Door op deze dag mee te doen met dit initiatief stelt de Gemeente onder andere containers, vuilniszakken en handschoenen beschikbaar. PBH draagt zorg voor de andere benodigde schoonmaakmaterialen. Het doel van deze dag is om Hindeloopen in het voorjaar weer een stukje schoner te maken. Het gaat vooral om het restvuil van straat en de perkjes. We zouden het op prijs stellen als we met een flinke groep Hielpers aan de slag kunnen om dit klusje te klaren. We zouden graag willen starten om 9:00 uur en een paar uurtjes later verwachten we klaar te zijn, we verzamelen op het Vondelingenplein. Laten we er een succes van maken.

Bestuur PBH

Uitnodiging voor ‘Gast van de raad’ van Gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Gast van de Raad wordt georganiseerd voorafgaand aan een raadsvergadering. Klik hier voor de advertentie voor meer informatie en beschikbare data.

Uitnodiging Ledenvergadering 8 maart 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hindeloopen. Klik hier om de agenda te bekijken.

Reparatie bankje Stoenckherne

In de algemene ledenvergadering van PBH in 2017 werd tijdens de rondvraag aangegeven dat het op prijs zou worden gesteld als het bankje bij de Stoenckherne gerepareerd zou kunnen worden. Voordat we goed en wel op pad konden kregen we de melding dat de klus geklaard was. Geweldig! En onze dank gaat uit naar de fam. Griek.

Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een icoon project geworden en dat betekent dat alles op alles wordt gezet om dit te realiseren. Als kunstenaar voor Hindeloopen is Shen Yuan aangewezen. Een Chinese kunstenaar, die al jaren in Parijs woont.

Veel Hindeloopers hebben grote vraagtekens bij een fontein in Hindeloopen. Er is een fonteincommissie in het leven geroepen om dit project te begeleiden en er zorg voor te dragen dat het een project wordt dat qua aard en schaal bij de plaats en haar inwoners past.

De invloed die de fonteincommissie, in de eerste instantie,  uit kan  oefenen is het bepalen van de plaats. Als hoofdlocatie is het grasveldje aan de Nieuweweg als meest geschikte plaats voorgesteld. Tijdens het bezoek van de kunstenaar aan Hindeloopen op 21 en 22 september jl. heeft Shen Yuan kennis gemaakt met onze cultuur d.m.v. bezoek Hindelooper schilderwerk atelier, musea en stoffenwinkel etc. Ze was zeer geïnteresseerd en gecharmeerd van Hindeloopen. Natuurlijk hopen wij dat ze hier inspiratie uit heeft kunnen halen voor “ons kunstwerk”.   

Ze heeft een presentatie van haar werk gehouden in ”De Foeke”, deze verliep i.v.m. de communicatie in het Chinees en Frans nogal rommelig. Wel liet ze na afloop duidelijk weten dat ze een kunstwerk wil maken waarbij ze op de goedkeuring van de Hindelooper bevolking kan rekenen.

Het wachten is nu op de presentatie van een voorontwerp van haar kunstwerk. Dit kan dan door de Hindeloopers beoordeeld worden.

Dat zal waarschijnlijk november of december zijn.

Meer informatie:
2018.nl/11fountains
2018.nl/11fountains-hindeloopen

Fijne Feestdagen!

Plaatselijk belang zorgt ieder jaar voor verlichting op de brug bij sluisje. Wij wensen alle inwoners van Hindeloopen en iedereen die Hindeloopen een warm hart toedraagt fijne feestdagen!