Vraagtekens bij fontein

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 zijn er door meerdere partijen ideeën naar voren gebracht die bij kunnen dragen aan het verspreiden en promoten van de Friese cultuur. Een van de voorstellen was het 11 Fountains project, in ieder van de elf Friese steden een fontein. Deze fonteinen gemaakt door internationale kunstenaars. Dit project is een icoon project geworden en dat betekent dat alles op alles wordt gezet om dit te realiseren. Als kunstenaar voor Hindeloopen is Shen Yuan aangewezen. Een Chinese kunstenaar, die al jaren in Parijs woont.

Veel Hindeloopers hebben grote vraagtekens bij een fontein in Hindeloopen. Er is een fonteincommissie in het leven geroepen om dit project te begeleiden en er zorg voor te dragen dat het een project wordt dat qua aard en schaal bij de plaats en haar inwoners past.

De invloed die de fonteincommissie, in de eerste instantie,  uit kan  oefenen is het bepalen van de plaats. Als hoofdlocatie is het grasveldje aan de Nieuweweg als meest geschikte plaats voorgesteld. Tijdens het bezoek van de kunstenaar aan Hindeloopen op 21 en 22 september jl. heeft Shen Yuan kennis gemaakt met onze cultuur d.m.v. bezoek Hindelooper schilderwerk atelier, musea en stoffenwinkel etc. Ze was zeer geïnteresseerd en gecharmeerd van Hindeloopen. Natuurlijk hopen wij dat ze hier inspiratie uit heeft kunnen halen voor “ons kunstwerk”.   

Ze heeft een presentatie van haar werk gehouden in ”De Foeke”, deze verliep i.v.m. de communicatie in het Chinees en Frans nogal rommelig. Wel liet ze na afloop duidelijk weten dat ze een kunstwerk wil maken waarbij ze op de goedkeuring van de Hindelooper bevolking kan rekenen.

Het wachten is nu op de presentatie van een voorontwerp van haar kunstwerk. Dit kan dan door de Hindeloopers beoordeeld worden.

Dat zal waarschijnlijk november of december zijn.

Meer informatie:
2018.nl/11fountains
2018.nl/11fountains-hindeloopen