Overzicht aandachtspunten wijkschouw november 2018 Hindeloopen

Op 20 november 2018 is door Plaatselijk Belang en afgevaardigden van de gemeente de jaarlijkse schouw behandeld. In de onderstaande tabel zijn de actiepunten weergegeven.

Algemene punten

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
1 Schoonmaken straatlantaarns (heel Hindeloopen), bankjes Stadsweide/Weidestraat. Gemeente neemt de bankjes mee in de planning.
2 Openbare vuilcontainers, weggehaald in de winter? Waarom? Deze vuilcontainers zijn bedoeld voor de toeristen bij de haven en andere aanlegplaatsen in Hindeloopen en niet voor de vaste bewoners. Dus ze worden alleen tijdens het vaarseizoen geplaatst. Van april tot november
3 Dichtgroeien van sloten Easterfeart, de Greft en Westerfeart (Wetterskip) Tineke zoekt op wie eigenaar is van deze sloten.
4 Onkruid in goten zorgt voor verstoppingen en slechter hemelwater afvoer (Kreilerstraat, Hanzestraat en in het algemeen) Gemeente vindt dit nog acceptabel.
5 Parkeren langs Meenscharsweg (tegenover speeltuin). Mag dat? Weg is smaller waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan tussen fietsers/voetgangers en auto’s. Dit mag wel. Het heeft voor- en nadelen. Het voordeel van onoverzichtelijkheid is dat mensen voorzichter worden. Plaatselijk belang gaat overleggen met de bewoners.
6 Het plaatsen van plantenbakken en planten aan de (openbare)weg (bijv. Tuinen) mag dat?

 

Tineke heeft foto’s gemaakt en zoekt het uit.

 

 

Overige aandachtspunten

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
1 Bovenkant fluitschip havenkade kapot (wat mist er?)

 

Sander zoekt het verder uit.
2 Slechte waterafvoer bij hevige regen ’t Oost 20 (loopt naar beneden en niet in de put) Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld via MOR.
3 Onkruid brug bij de Foeke (Nieuwstad kant) Gemeente geeft aan dat dit niet acceptabel is. Tineke vraagt na wat eraan gedaan wordt.
4 Walbeschoeiing thv pannakooi voetbalveld. Andere kant van de brug wel walbeschoeiing.

 

Plaatselijk Belang belt met het Wetterskip.
5 Bestrating Kalverstraat 3 (tegenover).

 

 

Plaatselijk Belang maakt een melding (MOR).
6 Onkruid Wiltjes Klinten (achter bed en breakfast). Gemeente erkent dat er pleksgewijs te veel onkruid groeit. Bij de schouw blijkt het vooral aan één kant te staan. Tineke meldt dit.
7 Straatkolken Nieuweweg 3 naar Molenweg vaak verstopt Tineke vraagt na of dit handmatig kan worden gedaan.
8 Bestrating achterzijde Molenstraat Tineke zoekt uit wie eigenaar is van dit achterompad.
9 Bestrating ingang Grote kerk met na witte hekje Het gaat om het pad rondom de kerk, dichtbij de ingang. Plaatselijk belang maakt foto’s en meldt dit (MOR).
10 6 parkeerplaatsen moeten 5 worden (te kleine vakken), nog niet uitgevoerd (achter Spinhuisstraat 9). Tineke zoekt uit wanneer dit wordt uitgevoerd.

 

Nr Inhoud aandachtspunt Reactie/antwoord Wanneer
11 Onkruid tussenstraatje Spinhuisstraat Opgelost.
12 Struiken parkeerterrein achter Spinhuisstraat slecht onderhouden Geen verdere actie
13 Onkruid bij parkeerplaatsen naast oude scheepshelling Gemeente vindt dit nog niet storrend.
14 Straatnaambord Stadsweide op voorzijde gevel ipv zijgevel (verwarring over Stadsweide/Weidestraat). Tineke geeft door om een straatnaambord te plaatsen op de gevel van Stadsweide 18.
15 Onkruid schelpenpad tussen voetbalveld en rondwegbrug (langs de sloot Indyk) Tineke vraagt om de schelpenpaden te voorzien van een nieuwe laag.
16 Gat groeistenen langs Westerdijk (aan de kant van de dijk) net na bord Hindeloopen. Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld (MOR).
17 Verzakte bestrating oprit Kreilerstraat 11. Hierdoor blijft water staan en loopt niet in de put. Dit wordt door Plaatselijk belang gemeld (MOR).
18 Bosjes Kreilerstraat onderhoud Wordt na de winter aandacht aan besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *