Brief aan de Hindeloopers en notitie woningbeleid

Hier kunt u de brief betreffende het woningbeleid die in Hindeloopen huis aan huis is verstuurd lezen.

Hier kunt u de bijbehorende notitie lezen.