Artikelen door Plaatselijk Belang Hindeloopen

Zienswijzeprocedure woningbeleid Hindeloopen

Eerder dit jaar, op 19 februari, zijn alle inwoners van Hindeloopen per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op  het gebied van het woningbeleid. De voorzitters van Stichting Stadsherstel, Promotie Hindeloopen en Plaatselijk Belang hebben gewerkt aan een compromis wat in notitievorm is aangeboden aan het College van B&W van de Gemeente Súdwest-Fryslân (SWF). Onlangs is er […]

Ingelaste algemene ledenvergadering vrijdag 10 juli 2020

Beste inwoners, Hier vind u informatie van het college over handhaving tweede woningen en recreatiewoningen Hindeloopen. Hier kunt u de stukken (memo) betreffende het legalisatie onderzoek Hindeloopen lezen. Hier kunt u het onderzoek ‘verkenning effect tweede woningen’ lezen. Hier kunt u de uitnodiging voor de alv nog eens nalezen.     Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen

4 mei dodenherdenking 2020

Dit jaar was het door de huidige situatie niet mogelijk om het gebruikelijke programma voor dodenherdenking te volgen. In overleg met Gemeente Súdwest-Fryslân hebben we als bestuur besloten dat er wel een krans en bloemen gelegd konden worden. Ook hebben we een krans geplaatst bij het Peter Tazelaar beeld.

Dijkvak van april t/m oktober schapenvrij

Het dijkvak tussen het blauwe KNRM hok en Museum Hindeloopen is in de maanden april t/m oktober schapenvrij. PBH had de Gemeente SWF gevraagd of het mogelijk was dat in de maanden juli en augustus de dijk schapenvrij is in verband met de overlast van schapenontlasting. De Gemeente antwoordde dat dit zelfs gerealiseerd kon worden […]