Visieplan

Samenvatting enquete Nó Hylpen

Het analyseren en verwerken van de enquête is uitgevoerd door Toeck ontwikkelaars. De samenvatting die hiervan is gemaakt is hier te lezen.

Zienswijzeprocedure woningbeleid Hindeloopen

Eerder dit jaar, op 19 februari, zijn alle inwoners van Hindeloopen per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op  het gebied van het woningbeleid. De voorzitters van Stichting Stadsherstel, Promotie Hindeloopen en Plaatselijk Belang hebben gewerkt aan een compromis wat in notitievorm is aangeboden aan het College van B&W van de Gemeente Súdwest-Fryslân (SWF). Onlangs is er besloten om een zienswijzeprocedure te starten gericht op de inhoud van deze notitie voordat het onderwerp en de betreffende notitie wordt behandeld in het College van B&W en de Gemeenteraad. Alle inwoners worden vrijdag 11 juni per brief geïnformeerd over de zienswijzeprocedure.  

U kunt uw zienswijze indienen tot 1 juli 2021 bij mevrouw B. Rink door een e-mail te sturen naar: b.rink@sudwestfryslan.nl. Hier vindt u de betreffende notitie en hier het begeleidend schrijven wat op 19 februari huis-aan-huis is bezorgd bij alle inwoners van Hindeloopen. 

Inwoners SWF kunnen vanaf nu gratis een openbare laadpaal aanvragen

Het persbericht van de Gemeente SWF kun je hier vinden.

Brief aan de Hindeloopers en notitie woningbeleid

Hier kunt u de brief betreffende het woningbeleid die in Hindeloopen huis aan huis is verstuurd lezen.

Hier kunt u de bijbehorende notitie lezen.

Contributie betalen via automatische incasso

Geacht lid,

Mocht u de contributie via automatische incasso willen betalen? Dan kunt u dit formulier uitprinten/invullen en het naar Plaatselijk Belang sturen.

Bij voorbaat dank!

Brief aan Gemeente SWF aan de hand van de uitkomst ledenstemming extra ALV 10-7-2020

Beste inwoner/lid,

We hebben een brief opgesteld aan de hand van de uitkomst van de extra ALV van 10 juli 2020. De brief is hier te lezen.

Het bestuur

Ingelaste algemene ledenvergadering vrijdag 10 juli 2020

Beste inwoners,

Hier vind u informatie van het college over handhaving tweede woningen en recreatiewoningen Hindeloopen.

Hier kunt u de stukken (memo) betreffende het legalisatie onderzoek Hindeloopen lezen.

Hier kunt u het onderzoek ‘verkenning effect tweede woningen’ lezen.

Hier kunt u de uitnodiging voor de alv nog eens nalezen.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen

4 mei dodenherdenking 2020

Dit jaar was het door de huidige situatie niet mogelijk om het gebruikelijke programma voor dodenherdenking te volgen. In overleg met Gemeente Súdwest-Fryslân hebben we als bestuur besloten dat er wel een krans en bloemen gelegd konden worden. Ook hebben we een krans geplaatst bij het Peter Tazelaar beeld.

PBH deelt bosjes tulpen uit

Om in deze roerige tijd de boel wat op te vrolijken hebben bestuursleden van PBH door heel Hindeloopen bosjes tulpen huis aan huis uitgedeeld. Deze actie is ook op twitter opgemerkt door onze Burgemeester Jannewietske de Vries.