Brief aan Gemeente SWF aan de hand van de uitkomst ledenstemming extra ALV 10-7-2020

Beste inwoner/lid,

We hebben een brief opgesteld aan de hand van de uitkomst van de extra ALV van 10 juli 2020. De brief is hier te lezen.

Het bestuur

Ingelaste algemene ledenvergadering vrijdag 10 juli 2020

Beste inwoners,

Hier vind u informatie van het college over handhaving tweede woningen en recreatiewoningen Hindeloopen.

Hier kunt u de stukken (memo) betreffende het legalisatie onderzoek Hindeloopen lezen.

Hier kunt u het onderzoek ‘verkenning effect tweede woningen’ lezen.

Hier kunt u de uitnodiging voor de alv nog eens nalezen.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen

4 mei dodenherdenking 2020

Dit jaar was het door de huidige situatie niet mogelijk om het gebruikelijke programma voor dodenherdenking te volgen. In overleg met Gemeente Súdwest-Fryslân hebben we als bestuur besloten dat er wel een krans en bloemen gelegd konden worden. Ook hebben we een krans geplaatst bij het Peter Tazelaar beeld.

PBH deelt bosjes tulpen uit

Om in deze roerige tijd de boel wat op te vrolijken hebben bestuursleden van PBH door heel Hindeloopen bosjes tulpen huis aan huis uitgedeeld. Deze actie is ook op twitter opgemerkt door onze Burgemeester Jannewietske de Vries.

 

Dijkvak van april t/m oktober schapenvrij

Het dijkvak tussen het blauwe KNRM hok en Museum Hindeloopen is in de maanden april t/m oktober schapenvrij. PBH had de Gemeente SWF gevraagd of het mogelijk was dat in de maanden juli en augustus de dijk schapenvrij is in verband met de overlast van schapenontlasting. De Gemeente antwoordde dat dit zelfs gerealiseerd kon worden voor de maanden april t/m oktober! Geen schapenbeweiding betekend wel dat het gras gemaaid moet worden. De Gemeente heeft de eigenaar van de dijk (Wetterskip Fryslan) opdracht gegeven om het dijkvak te maaien. De Gemeente betaald de kosten voor het maaien.

Jaarlijkse schouw 2019/2020

In november 2019 is de jaarlijkse schouw samen met de gemeente weer gelopen. Klik hier voor de puntenlijst inclusief de status. U vind in deze lijst niet alle punten die behandeld zijn. De punten die via de website van de gemeente gemeld konden worden, heeft PBH daar gemeld.

Algemene leden vergadering 6 maart 2020

Klik hier voor de agenda Algemene leden vergadering 6 maart 2020