Zienswijzeprocedure woningbeleid Hindeloopen

Eerder dit jaar, op 19 februari, zijn alle inwoners van Hindeloopen per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op  het gebied van het woningbeleid. De voorzitters van Stichting Stadsherstel, Promotie Hindeloopen en Plaatselijk Belang hebben gewerkt aan een compromis wat in notitievorm is aangeboden aan het College van B&W van de Gemeente Súdwest-Fryslân (SWF). Onlangs is er besloten om een zienswijzeprocedure te starten gericht op de inhoud van deze notitie voordat het onderwerp en de betreffende notitie wordt behandeld in het College van B&W en de Gemeenteraad. Alle inwoners worden vrijdag 11 juni per brief geïnformeerd over de zienswijzeprocedure.  

U kunt uw zienswijze indienen tot 1 juli 2021 bij mevrouw B. Rink door een e-mail te sturen naar: b.rink@sudwestfryslan.nl. Hier vindt u de betreffende notitie en hier het begeleidend schrijven wat op 19 februari huis-aan-huis is bezorgd bij alle inwoners van Hindeloopen.