Ingelaste algemene ledenvergadering vrijdag 10 juli 2020

Beste inwoners,

Hier vind u informatie van het college over handhaving tweede woningen en recreatiewoningen Hindeloopen.

Hier kunt u de stukken (memo) betreffende het legalisatie onderzoek Hindeloopen lezen.

Hier kunt u het onderzoek ‘verkenning effect tweede woningen’ lezen.

Hier kunt u de uitnodiging voor de alv nog eens nalezen.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen

1 antwoord
 1. Tine Nieuwland-Mulder
  Tine Nieuwland-Mulder zegt:

  Geacht bestuur,
  In de eerste plaats melden mijn man en ik mij af om aanwezig te zijn, als lid van Plaatselijk Belang Hielpen, op de vergadering d.d. 10 juli a.s
  Het wel en wee van onze stad Hindeloopen gaat ook mij zeer ter harte. Het is niet eenvoudig om een standpunt in te nemen t.a.v. het
  tweede woning bezit als recreatief pand. Wel ben ik van mening, dat een pand, voorheen in gebruik als permanente woning en bij leegkomen
  niet meer geschikt en voldoet aan de huidige normen, als recreatie-object in aanmerking moet komen. Met die voorwaarde dat het pand goed
  onderhouden wordt en geen “rotte kies” wordt in het straatbeeld.
  Woonvoorzieningen voor de senioren van Hindeloopen, dient ook aandacht hebben ook dat ontbreekt in onze stad.
  De leefbaarheid heeft alles te maken, dat de eigen inwoners van Hindeloopen, ook onze supermarkt en alle andere middenstanders bezoeken, want geen supermarkt c.q. geen winkels, hier
  in Hielpen, betekent de doodsteek, dan kan ALLES wel sluiten, de haven en vakantieverblijven ook. Dan blijven ook de toeristen/bezoekers weg.
  En dat willen we toch niet ?

Reacties zijn gesloten.