Ingelaste algemene ledenvergadering vrijdag 10 juli 2020

Beste inwoners,

Hier vind u informatie van het college over handhaving tweede woningen en recreatiewoningen Hindeloopen.

Hier kunt u de stukken (memo) betreffende het legalisatie onderzoek Hindeloopen lezen.

Hier kunt u het onderzoek ‘verkenning effect tweede woningen’ lezen.

Hier kunt u de uitnodiging voor de alv nog eens nalezen.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen