Dijkvak van april t/m oktober schapenvrij

Het dijkvak tussen het blauwe KNRM hok en Museum Hindeloopen is in de maanden april t/m oktober schapenvrij. PBH had de Gemeente SWF gevraagd of het mogelijk was dat in de maanden juli en augustus de dijk schapenvrij is in verband met de overlast van schapenontlasting. De Gemeente antwoordde dat dit zelfs gerealiseerd kon worden voor de maanden april t/m oktober! Geen schapenbeweiding betekend wel dat het gras gemaaid moet worden. De Gemeente heeft de eigenaar van de dijk (Wetterskip Fryslan) opdracht gegeven om het dijkvak te maaien. De Gemeente betaald de kosten voor het maaien.